• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Kes Projek

Kes Projek

Pembuatan yang sangat baik - teknologi teras untuk sistem

Teknologi Modul (60 sel misalnya)

MB polikristalin

kuasa modul 270 ~ 280W

MBB PERC monokristalin

kuasa modul 275 ~ 300W

MBB monokristalin

kuasa modul 275 ~ 290W

Monokristalin jenis N MBB

kuasa modul 280 ~ 360W

MBB monokristal berlapis dua

kuasa modul 270 ~ 290W